Senat RP

Identyfikacja Wizualna Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zakres działań:
Branding

W ostatnim czasie wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej na system identyfikacji wizualnej, mającym stanowić podstawę Państwowego systemu identyfikacji wizualnej. Było to dla nas wartościowe wyzwanie i doświadczenie – jesteśmy dumni mogąc zaprezentować wyniki naszej pracy.

Pracę rozpoczeliśmy od analizy stanu obecnego – zauważyliśmy, iż w obrębie wszystkich jednostek państwowych można zaobserwować ogromny brak spójności wizualnej. Wszystkie te instytucje posługują się różnymi znakami graficznymi, w odmiennej estetyce i formie, pomimo tego, że nie rywalizują ze sobą na żadnej płaszczyźnie. Co więcej – przyświeca im jeden, wspólny cel – działanie dla dobra całości Państwa Rzeczypospolitej Polskiej i jego Obywateli.

Świadomość tego, iż Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest tylko jedną z wielu jednostek państwowych działających na rzecz kraju sprowokowała nas do tego, by w imię idei ujednolicenia całości wizerunku państwowego przygotowany projekt był materiałem silnie ugruntowanym merytorycznie, który z powodzeniem mógłby zostać przystosowany dla każdego organu samorządowego, bądź ministerstwa.

Bardzo ważnym jest, by Obywatele nie odczuwali dysonansu kiedy obcują z materiałami państwowymi, ale by na ich podstawie byli w stanie skonstruować (i po czasie w łatwy sposób odtworzyć) obraz Państwa budzący powagę i należyty szacunek.

W zestawieniu powyżej widnieją wszystkie warianty stosowanego wizerunku Orła Białego w obrębie identyfikacji różnych organów i jednostek Państwa. Zaobserwować można brak konsekwencji i spójności, co ostatecznie wpływa na postrzeganie całości Państwa Polskiego i może być jedną z przyczyn ogromnego chaosu organizacyjnego.

W trakcie pracy nad projektem staraliśmy się możliwie dużo czasu poświęcić na merytoryczne opracowanie zagadnienia. Uznaliśmy to za niezwykle ważne, szczególnie w kontekście tak obszernej inicjatywy. Zdefiniowane przez nas problemy projektowe opierają się na trzech wartościach: dostępności, transparentności i spójności.

Postrzegany brak dostępności jest wynikiem bardzo zamkniętego obszaru w jakim komunikuje Senat. Ma to miejsce zarówno wewnątrz – pośród urzędników, jak i na zewnątrz – w odniesieniu do Obywateli. Ci z kolei często nie są w stanie zrozumieć tego, w jaki sposób i jakie decyzje zapadają na sesjach senackich i sejmowych. Owy brak zrozumienia wpływa na dewaluację wartości, które winna reprezentować każda jednostka państwowa: poważania i szacunku. Komunikacja nie działa właściwie, jednak wierzymy, że odpowiednio nakreślone ramy identyfikacyjne mogłyby pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Transparentność to według nas chęć oraz możliwość udzielania pełnych i dokładnych informacji, w przeznaczonym do tego czasie i miejscu. Ważnym jest, by wytworzyć przestrzeń komunikacyjną, w ramach której prowadzone będą działania charakteryzujące się jawnością. Nowa warstwa komunikacyjna pozwoli na efektywny dialog z otoczeniem zewnętrznym, bez odwracania uwagi od najważniejszych, państwowych spraw.

Spójność identyfikacji wizualnej jest natomiast gwarantem widoczności, która nie ma szansy zaistnieć w obecnej sytuacji dużego rozmycia i zróżnicowania. Dezorientacja wywołana niespójnością systemu wizualnego może wywoływać brak zaufania, przekładający się także na instytucje państwowe. Natomiast panujący w materiałach chaos niesie za sobą brak szacunku i spadek wiarygodności wszystkich organów podległych Państwu.

Jednym z naszych głównych założeń było to, by przygotowany system identyfikacji wizualnej był przystosowany do rozszerzenia dla wszelkich ministerstw i samorządów. Ponadto musiał być on silnie ugruntowany merytorycznie – a nie być tylko i wyłącznie subiektywną wizją projektanta. Co jednak najważniejsze, naszą główną intencją było znalezienie rozwiązań dla zdefiniowanych wcześniej problemów.

Chcieliśmy stworzyć ramy, które będą mogły być eksploatowane według uznania, ale jednocześnie będą narzucały pewne, obowiązkowe elementy, które pozwolą na zachowanie harmonijnego i uporządkowanego wizerunku Senatu oraz całego Państwa.

Zależało nam na przywróceniu i wzmocnieniu szacunku należnego państwowym urzędom. Z tego względu została ona oparta przede wszystkim na ekspozycji symboli narodowych i umocowana konsekwencją koncepcyjną.

Znak w wersji podstawowej jest oparty na Symbolach Narodowych: Orle Białym i biało-czerwonej fladze Państwa Polskiego, które w swoim odbiorze budzą pożądane wartości – dumę oraz szacunek.

Sam układ poszczególnych elementów i wspierającej ich typografii jest nieprzypadkowy. Zależało nam na uzyskaniu wyraźnej hierarchii – ekspozycji Orła Białego i flagi narodowej. Umieszczona jest ona na równym poziomie z pełną nazwą kraju, natomiast nazwa jednostki została wydzielona i zapisana poniżej barwą o niższym nasyceniu. Taki zabieg miał na celu ukazanie jej zależności i działania w ramach większej całości jaką jest Państwo Polskie oraz przede wszystkim w interesie jej mieszkańców.

Przy wyborze najbardziej akuratnej typografii, naszym priorytetem była przede wszystkim jej duża czytelność i odpowiedni odbiór ze względu na powagę jednostek, przez które będzie wykorzystywana.

Rodzina kroju Glober może być swobodnie zastąpiona przez systemowy font Calibri (zwężony do 95% szerokości liternictwa). Kroje te są na tyle tożsame, że w przypadku zamiany systemu identyfikacji nie straci ona spójności i konsekwencji wizualnej.

Dobranym, zastępczym fontem szeryfowym jest font systemowy z rodziny Cambria – może być stosowany w zarówno przypadku komponowania materiałów oficjalnych, jak i tych o szczególnym znaczeniu.

Jako podarunek w oficjalnych okolicznościach proponujemy pióro wieczne, które w swojej formie jest symbolicznym przedstawieniem orlego pióra, jednoznacznie kojarzącego się z naszym godłem. Na stalówce zauważyć można wizerunek Orła Białego, natomiast końcówka rękojeści w postaci splątanych gałązek symbolizujących orle gniazdo. Zaprojektowaliśmy również kałamarz, który posiadając podobne elementy estetyczne po otwarciu umożliwia umiejscowienie pióra w specjalnej wypustce na wieku do czasu wyschnięcia.

Wręczenie tego typu podarunku może być swego rodzaju życzeniem kontynuacji zapisywania chwalebnych kart polskiej historii. Natomiast przy okazji składania go na ręce zagranicznych delegacji, może on symbolizować chęć dalszego, wspólnego pisania historii Europy i świata.