Done By Us

Visual identification of the DBU brand

Done By Us

Range of activities:
Branding, webdesign

The name of the company is associated with responsibility for the work. It promises a highly professional approach to clients. Segments of the icon refer to interior design. Ultramarine symbolizes fresh eyes, dynamics, bravery.

Nazwa reprezentuje indywidualne podejście marki do każdego klienta, małą cząstkę siebie, która jest obecna w każdym realizowanym projekcie. Ze względu na charakter prowadzonej działalności (i chęć wyjścia ze swoją ofertą poza rodzimy rynek) – DBU, a w rozwinięciu – done by us, to stanowcze odcięcie się od mitu niedbałej ekipy remontowej i obietnica jakości oraz profesjonalnego podejścia do klienta. Człon „us” w nazwie to wzięcie na siebie odpowiedzialności za wysoki poziom dostarczanych usług, a w całości stanowi niejako sygnaturę pod dobrze wykonaną pracą.

Ze względu na specyfikę wykonywanej działalności zdecydowaliśmy się na przygotowanie znaku tak, by mógł występować jako samodzielny zapis typograficzny i zapis typograficzny wspierany przez elementy ikonograficzne. Elementy tworzące znak to interpretacja wielu faktur, rodzajów materiałów i ich konfiguracji, w których występują w określonej przestrzeni (np. formacie papieru), stanowi ona wyraźną analogię do procesu projektowania wnętrz.

Obecność ultramaryny w identyfikacji symbolizuje świeże spojrzenie, dynamikę, odwagę, nowoczesne i otwarte podejście do klienta oraz jest gwarantem widoczności na rynku.

DBU_logo_01_1